Sèrie de polietilè glicol (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    Sèrie de polietilè glicol

    L'aspecte dels PEG canvia de líquid transparent a escam juntament amb el seu pes molecular.I és solubilitat en aigua i hipotoxicitat.L'hidroxil als dos extrems de l'estructura molecular de la sèrie PEG té característiques baixes en alcohol que es poden esterificar i eterificar.