Sèrie especial de polièter

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Tensioactiu no iònic de baixa escuma

    Aquest producte és un alcohol odecílic i òxid d'etilè, aducte d'òxid de propilè, pot produir una excel·lent permeabilitat i quantitats insignificants d'escuma, és un excel·lent tensioactiu no iònic i aquests productes s'utilitzen àmpliament en camps industrials.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Etoxilats d'amina de sèu

    Aquesta sèrie de productes són solubles en aigua.Les sèries són no iònices quan es dissolen en medi alcalí i neutre, mentre que en medis àcids es mostren catiònics.Són força estables tant en ambient àcid com alcalí i també en aigua dura.En medi alcalí i neutre, la sèrie es pot barrejar amb altres matèries iòniques.