Etoxilats d'amina de sèu

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Etoxilats d'amina de sèu

    Aquesta sèrie de productes són solubles en aigua.Les sèries són no iònices quan es dissolen en medi alcalí i neutre, mentre que en medis àcids es mostren catiònics.Són força estables tant en ambient àcid com alcalí i també en aigua dura.En medi alcalí i neutre, la sèrie es pot barrejar amb altres matèries iòniques.